equips overams 2

پاشش محلول­های بوزدا در محيط توسط شبکه­ای از نازل­های پاشنده و دستگاه پمپ و کنترلر اتوماتيک انجام میشود.

شيوه کار بدين ترتيب است که اطراف منطقه بودار با توجه به وسعت محيط و شدت بو، توسط شبکه کاملی از نازل­ ها و لوله­ های 10 ميلي­ متری ضد UV، پوشش داده می­شود. اين نازل­ ها از جنس فولاد ضد زنگ، کربن استيل و برنج بوده که بدون هيچ گونه خوردگی، محلول را با روشن شدن پمپ در محيط پراکنده می­کنند. نازل­ ها به گونه­ای طراحی شده ­اند که هيچ گونه نشتی نخواهند داشت و با طراحی مناسب آرايش شبکه نازل­ ها می­توان با حداقل تعداد آنها، محوطه را به طور کامل پوشش داده، آلاينده­ ها و بوی نامطبوع را کاهش داده و کنترل نمود.


دستگاه پمپ و کنترلر اتوماتيکAMS-100:

 می­تواند حداکثر 60 نازل را تحت پوشش قرار دهد. پمپ توانايي توليد حداکثر 250psi فشار را دارد. لیکن برای عمر بیشتر تجهیزات و همچنین جلوگیری از هرگونه نقص فنی توصیه می­شود که فشار تا حد psi150 کنترل شود. کنترلر قابليت برنامه­ ريزی داشته و می­توان با توجه به وسعت محوطه، شدت بو و نياز کارکنان محيط، برنامه­ های زمانی متفاوتی را برای آن تعريف نمود. در نتيجه سيستم بدون نياز به اپراتور به طور خودکار در فواصل زمانی تعريف شده، روشن و پاشش انجام می­گيرد.

دستگاه پمپ و کنترلر اتوماتیک AMC:

سامانه پاشش با کاربرد صنعتی که قابلیت برنامه دهی برای پاشش بصورت منقطع و پیوسته را دارا میباشد. همچنین این دستگاه دارای یک فن خنک کننده برای کار در حالات مختلف و شرایط سخت محیطی بوده و توانایی پشتیبانی از 150 نازل را دارد.